Lagu Lagu Rabana Perak Versi Kampong Pulau Tiga

Rabana Kampong Pulau Tiga

Rabana adalah sejenis permainan muzik tradisi di Kampong Pulau Tiga.Kebiasaan bermain Rabana disertai oleh 12 orang.Rebana terbahagi kepada 3 iaitu Rebana Penengkah,Rebana Penyelang dan 10 yang lain itu dipanggil Rebana Melalu.
Didalam rentak dan jenis pukulan Rebana ini terbahagi kepada 3 jenis rentak iaitu Rentak Hadrah,Rentak Saripulanam dan Rentak Kincat.Untuk menyedapkan lagi bunyi pukulan Rabana ini salah saorang daripada penain Rabana ini memukul Rabana ini dengan cara yang berlainan sedikit dipanggil MANDONG.
Diantara tokoh guru rabana yang terkenal dikampong Pulau Tiga ini adalah seperti Allahyarham Muhammad Kasim,Allahyarham Pak Isa dan Pak Lodin dan tokoh guru rabana yang terdahulu daripada itu adalah seperti Allahyarham Pak Din (Din bin Jamin P.J.K).Diantara murid beliau yang terkenal di Kampong Pulau Tiga ini ialah Allahyarham Muhammad Kasim.
Terdapat berpuluh nama lagu lagu Rabana di Kampong Pulau Tiga ini diantaranya seperti
dibawah ini:-
Lagu lagu Rabana Kamponga Pulau Tiga.
Salakia
Salakia rahman...Antaj ma nguuu sum
Allah...Hualalah hai Allahurabbuna
Wajho bil ghufro...
Ana la zu ru bil fadla
Allah...Huallah hai Allahuhasbuna
Lagu ini menggunakan Hadi Alham (Shair) dan dipukul dengan rentak Hadrah
Ya Muhammad
Ya Muham mad don bi laa hiaaa diii saa roo... 2x
Allah ya Jaba ro ya Allah ha limol kasir ...2x
Igfir zu no bii muznaba syailillah...Mati
Lagu ini mengunakan Hadi Alham (Shair) dan dipukul dengan rentak Sharipulanam.
Yaman Kad Hado
Yaman kad hado sallu ala ghairil bashar...2x
Tohal mutahal manja abdinil abha...2x
Allah Zalazul jala li ya Allah
Allah Zalazul jala li ya Allah...2x...Pukul Kincat
Lagu ini mengunakan Hadi Alham (Shair) dan dipukul dengan rentak Hadrah.
Tohal Arbi
Tohal arbi Allah ya ho anglal has bi...Allah ya maula ...Mati
Man salli ala bil fad li hok bi...Allah ya maula...Naik
Ala his salaa mi fid taulid dawaa mi
Ya ho ya maula almawaa li Allah hoya anglim bihaa li...Pukul Kincat
Hadi...Pukul Hadrah..
Mal ham duma Allah yaho ajma laho...Allah ya Maula...Naik (Jawab Tohal Arbi)
Wabad jerit Allah yaho kad shak tho laho...Allah ya maula...Naik (Jawab Mansalli ala)
Wafiz zama mi Allah hoya Anglil maqo mi
Allah ho ya maula al mawa mi Allah hoya anglim biha mi...Pukul Kincat.
Zaurul kiro mi Allah yaho zainas Sya mi Allah ya maula...Naik (Jawab Tohal Arbi)
Qad fad qo lahu Allah yaho barrin nasami Allah ya maula...Naik (Jawab Mansalli ala)
Sya fil on ana mi Allah hu fil yaumil qia mi
Allah ho ya maula al mawa li Allah hoya anglim biha li...Pukul Kincat
Bil haq gina tiq allah yaho izqo laso bit Allah yan maula...Naik (Jawab Tohal Arbi)
Manja a lona Allah yaho min ghiri farid Allah ya maula...Naik (Jawab Mansailil ala)
Mis ba hod dolla mi Allah shifa usi qo mi
Allah hoya maula al mawa li allah hoya anglim biha mi...Pukul Kincat
Sar bi ya dholil Allah yaho li til kal rothil Allah ya maula...Naik (Jawab Tohal Arbi)
Wan zil bihima Allah yaho ghrairol anzil Allah ya maula...Naik (Jawab Mansailil ala)
Ala his sala mi Allah hutiq taulid dawa mi
Allah ho ya maula al mawa li Allah hoya anglim biha mi...Pukul Kincat 
Lagu ini adalah lagu Kincat dan dipukul dengan rentak Hadrah.
Sheikh Abdullah
Sheikh Abdullah sultan arbi
Sharih makah Zulbaiduri
Kami mengikut adat Negeri
Muliakan tuan suami isteri
Perak Riduaan nama negeri
Sultan (Nama sultan perak yg memerintah) turusan negeri
Lagu ini mengunakan Hadi Bisharin dan dipukul dengan rentak Hadrah

Sakdoman
Sakdoman zaral hab ba id
Wal wa qaf bil ba yamaula
Watahal daq watazal la
Amin wararal aqtab yamaula
Asi teruhul la musbal azew sbal yamaula ...2x
Allah hamin harid bajmu hammad
Allah hazihi Allah Allah thai ba ho
Fazurul sahibul la mekraj
Sahibul mekraj ya Allah yamaula
Hasahibul la maikraj sahibul mekraj ya Allah yamaula...Kincat
Hadi..
Wabita ba ho tho bi waqni wal
Harumin ya shayk yamaula...Naik (Sakdoman)
Wal bi zam zam qad shay ribna
Shay ho fil aqdam yamaula...Naik (Watahal daq)
Wal huda tuh di wa min najdi yamaula..Naik (Asi teruhul)...2x...2x
Allah hamin harid bajmu hammad
Allah hazihi Allah Allah thai ba ho
Fazurul sahibul la mekraj
Sahibul mekraj ya Allah yamaula
Hasahibul la maikraj sahibul mekraj ya Allah yamaula...Kincat
Wal muzam zil azeyew zam zil
So ilal faqad yamaula...Naik (Sakdoman)
Wal mufar ribba azeyu mufar rih
Ba natil anglam yamaula...Naik (Watahal daq)
Bil ba qi ngu naj di ya hadi yamaula...Naik (Asi teruhul)...2x...2x
Allah hamin harid bajmu hammad
Allah hazihi Allah Allah thai ba ho
Fazurul sahibul la mekraj
Sahibul mekraj ya Allah yamaula
Hasahibul la maikraj sahibul mekraj ya Allah yamaula...Kincat
Lagu ini adalah lagu Kincat dipukul dengan rentak Hadrah.
Wahidun
Wahidun maula tapuz
Watana lam ma tajuz
Innahu rabbul Aziz
Rabbi irhamna
Wahua khairul rohimin
Ud khulu ha bisala min a minin
Ya illa hi bit tighram
Al muzal lai bil ghramam
Al musha fa ingfil qiam
Nan ji na min
Shahiril kai dil kho sidin
Ud khulu ha bisala min a minin
Ud khulu darul mu sarah
Waq namu hajjan na umrah
Wah dhurappi khulid hadrah
In na fi ha
Nas rung wafat hum mubin
Ud khulu ha bisala min a minin
Man il la hi anaq
Zakayuk si hit tawaf
Wayazuq ha zaz sarrap
In na fi ha
Lazatul lis sha ribin
Ud khulu ha bisala min a minin
Alih
Sallu angla nu
Mil mu ma di
Muham ma dun
Ha dia (Berhenti) da lil lu
Rabbiirhamna
Lagu ini dipukul dengan pukul dengan satu baris naik dan satu baris turun dengan rantak Saripulanam.

 Zahir nyata 
Zahir nyata hotaman nabi
Rabiil awal yamaula 12 hari
Malam isnin cahaya noraini
Siti Aminah yamaula beranakan Nabi
Alih
Allah huallah
Allah huallah Allah
Allah ya huallah
ya ho likal bal shah ri
Lagu ini dipukul dengan rentak hadrah dan mempunyai Alih.Lagu ini menggunakan hadi Taklobena
Sheikh Abdullah
Sheikh Abdullah Sultan Arbi
Ya maula Zulbaduri
Bunti anak nama negeri
Kapal berlabuh lautan negeri
Ke Baitullah negeri Makah
Makam Nabi di Madinah
Mengambil Wukuf di Padang Arafah
Sembilan hari bulan Zulhijjah....(Mati)
Hadi Palakam.
Palakam laho min a yatim mashor ratim...2x
Nasul Kitabi biha radir mashuro...2x Naik
Hamidad lahu narul Majusi wanu kisab...2x
Asna muhum wadangu huraka suburo...2x Naik
Wa ata yubas siru bil hida yati wat tuqo...2x
Afazalika yud nga hadiah wasiro ...2x Naik
Lagu ini dimainkan dengan pukulah .Hadrah
Salla Tullah
Salla tullah angla mada lil qalam...2x
Qullu bisalam ya Allah bade ngus salam...2x
Allah lahu Allah ho ya subhan...2x...Kincat
Menggunakan Hadi Alham.
Lagu ini adalah lagu kincat dipukul dengan rentak Hadrah kebiasaan lagu ini dimainkan ketika majlis berkhatan atau pun menyambut ketibaan mempelai.
Ismail Patarani
Ismail Patarani bapa bernama yamaula Ibrahim...2x
Bonda bernama Siti HajarMengambil air Zam Zam
Lempah yamaula Zam zam melempah...2x
Lagu ini mengunakan Hadi Bisahri dengan mengunakan pukulan rentak Saripulanam